Sprava MVE Fitness Chair

MVE FITNESS CHAIR: Stolica na kojoj se koristi pedala pod opterećenjem opruga s koje su spojene na samu Stolicu. Vježbe u svim položajima poboljšavaju ravnotežu, stabilnost i kontrolu pokreta.

Povratak na naslovnicu

Pilates Art Studio - Sva prava pridržana I Developement POSLuH